Εγκατάσταση συστήματος για την εξυπηρέτηση της θέρμανσης δαπέδου της κατοικίας και της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

ΤΟΠΟΣ Γλυφάδα Αθήνα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ  Λέβητας φυσικού αερίου TALIA GREEN HYBRID.