ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ

Εγκατάσταση συστήματος για την ικανοποίηση των αναγκών 6 διαμερισμάτων σε ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση .

Τοποθεσία έργου: Γλυφάδα .

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Λέβητας φυσικού αερίου συμπυκνώσεως TALIA GREEN SYSTEM 45 KW, 4 Ηλιακοί Συλλέκτες ZELIOS SYS 2,5 τετ.μέτρων και Μπόιλερ 800 λίτρα.